Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  1. Klauzula informacyjna dla rodziców (klientów, szkół i placówek oświatowych)

 

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia            27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie ul. K. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych :

Pani Justyna Bruch 

justyna.bruch@konin.um.gov.pl

Zastępca IOD:

Pani Marika Tomaszewska-Nowicka 

marika.tomaszewska-nowicka@konin.um.gov.pl

 

tel : 63 240 11 77

e-mail :ido@konin.um.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 59.   

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa przy WSZ w Koninie
Data utworzenia:2018-05-24
Data publikacji:2018-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Czeszejko
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1513

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-11-10 00:00:00AdministratorZmiana treści dokumentuRODO
2019-02-18 20:11:07AdministratorZmiana treści dokumentuRODO