Jesteś tutaj: Start / Tryb działania

Tryb działania

Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy WSZ w Koninie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst ujednolicony Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutem Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy WSZ w Koninie.

Szczegółowy tryb działania Zespołu zawarty jest w Statucie.

Statut do pobrania w formacie PDF.